Ústup dinosaurů ještě před koncem druhohor ?

19.04.2016 19:56

V posledních dnech přišli paleontologové Manabu Sakamoto a Chris Venditti s velmi zajímavou zprávou-dinosauři podle nich vymírali už 50 milionů let před tím, než se naše Země srazila s osudným asteroidem.

Deinonychus antirrhopus, masožravý teropod ze spodní křídy.

Dinosauři jsou skupinou, která prosperuje až dodnes, tedy téměř 250 milionů let. Prožívali svůj zlatý věk v juře a křídě, ovšem je pravda, že některé čeledi ve střední křídě mizí. Jsou to například brachiosauři, diplodoci či heterodontosauři.

Některé však vymíraly rychlejším tempem, než se vyvíjely nové.* "Nejvíce se mizení čeledí projevovalo u obřích sauropodů, v menším měřítku pak u ornitoschianů a nejméně to pocítili teropodi," řekli vědci. Podle výše zmíněných vědců se dinosauři "už nedokázali" přizpůsobit ekosystémům, které zde byly v "době poklesu".**

Ovšem musíme zvít v úvahu tato slova: "O evoluci dinosaurů nemůžeme mluvit jako o času vzestupu a pádu, jejich evoluce trvá dodnes a mají nad savci poměr 2:1," které vyřkl v dokumentu Pravda o dinosaurech dr. Thomas Holtz.

*Je to ale naprosto prosté, vlivem klimatu, změny podnebí či rostlinstva je jasné, že se některé druhy objevovaly a jiné mizely. Mohlo by to také souviset s malárií, která řádila v Laurasii před 110-100 miliony let.

**Prostým myšlením je jasné, že pokud dinosauři prosperovali v těch samých ekosystémech miliony let, není důvod, proč by nemohli prosperovat v těch samých ekosystémech i nadále.