Veterupristisaurus

22.02.2016 17:16

Obří predátoři z rodiny karcharodontosaurů jako Tyrannotitan nebo Carcharodontosaurus žili převážně v období spodní a střední křídy, ale jejich kořeny sahají až do svrchní jury a už při svém vzniku patřili k dominantním predátorům. Vlastně, když měl Oliver Rauhut v ruce pouze jeden ocasní obratel, určil, že patří dosud nejstaršímu zástupci čeledi karcharodontosaurů a pojmenoval onoho predátora Veterupristisaurus milneri ("Milnerin starý žraločí ještěr"). Obratel pocházel ze střední části ocasu a byl dlouhý 12,3 cm a tedy celé zvíře bylo dlouhé okolo 10 m, ale paradoxně to nemusel být dospělý jedinec, takže celkově mohl být ještě větší. Na podzim roku 2011 byl tedy nakonec stanoven už výše jmenovaný druh. Kromě prvního nalezeného holotypu byly nalezeny ještě dva další ocasní obratle. Druhové jméno zvolil paleontolog podle vědkyně Angely Milnerové, která se podílela na popisu spinosaura rodu Baryonyx.  V souvrství Tendaguru žil také vzdálený příbuzný tohoto spinosaura a sice Ostafrikasaurus, jež byl tomuto karcharodontosaurovi potravním konkurentem. I přesto ale veterupristisauři představovali vrcholové predátory, lovili i větší dikreosaury či jiné sauropody a možné je, že i obrněné kentrosaury. Spolu s nimi tu žily další druhy teropod, kromě výše zmíněného ostafrikasaura ještě rod Ceratosaurus, alosauroidní teropodi (možná samotný rod Allosaurus) a také ornitomimosaurům podobný noasaurid Elaphrosaurus. Robustní stavba těla veterupristisaurů a jejich silnější čelisti jim však dovolovaly lovit větší a mohunější kořist, než jejich potravní konkurenti.

Podle vědců byl však veterupristisaurus nalezen už podruhé, dokonce to víme. Původní holotypní obratel byl nalezen ještě v Německé Východní Africe známým paleontologem Wernerem Janeschem a katalogizován jako Ceratosaurus roechlingi. Dnes sice ze souvrství Tendaguru známe prokazatelné fosílie ceratosaura, nicméně tento druh je dnes diskutabilním a zdá se, že do něj byli kdysi řazeni všichni velcí masožravci z tohoto souvrství.


Někde mezi

Oliver Rauhut po popisu veterupristisaura spekuloval, kam ho zařadit. Původně se domíval, že se jedná o nejspíš bazálního karcharodontosaura. Ovšem na základě porovnání obratle s ostatními druhy čeledi karcharodontosauridů svůj názor přehodnotil. Dnes ho řadíme mezi příbuzné bazálních karcharodontosauridů, jako byli Acrocanthosaurus, Concavenator, Kelmayisaurus nebo Sauroniops, takže nepatří k žádné pokročilé podčeledi těchto dravců. Je tak sice nejstarší zástupce jejich čeledi, ale není nejprimitivnějším karcharodontosaurem vůbec, jelikož asi 125 milionů let starý Datanglong z čínské spodní křídy má ještě primitivnější znaky, než tento jurský dravec. Řadí ho to proto na evoluční rozcestí mezi čeledi Carcharodontosauridae a Neovenatoridae.

Naleziště: Tanzanie                                                           Prostředí: Suché lesní pláně    

Druh: V. milneri                                                                Váha: 2-3 t 

Strava: Sauropodi, mršiny                                                  Význam: "Starý žraločí ještěr" podle stáří

Doba: stupeň Kimmerigian až Tithonian, před 154-150 mil. l. Sok: Allosaurus

Délka: 8,5-10 m (10-12 m?)                                                Zařazení: Theropoda, Carnosauria, Carcharodontosauria,

Popsán: Rauhut, 2011                                                        Carcharodontosauridae

Výška: 2,5-3 m                                                                   Synonyma: Ceratosaurus roechlingi