Yarasuchus

06.05.2017 19:09

Trias osobně považuji za období, ve kterém se velmi rychle vyvinula nová fauna po zmizelé úžasné fauně z permské éry do velmi zajimavých a nezvyklých forem (stačí zmínit například rody Atopodentatus či Longisquama), které daly vzniknout prvním dinosaurům, želvám, savcům či krokodýlovitým. Právě skupina Pseudosuchia (jednoduše sesterská skupina všech neptačích a ptačích dinosaurů, pterosaurů a dinosauromorfů) se v období triasu stala jednou z nějvětších, patřili hlavně k největším predátorům triasu a mnoho z nich se svou délkou vyrovnalo teropodům. Vskutku zajímavým je indický Yarasuchus, dvoumetrové zvíře obývající oblasti ostrůvků pralesů a lesních porostů v oblasti jezerních ploch a sušších plání dnešního indického poloostrova v době asi před 240 miliony let. Oproti drtivé většině ostatních archosaurimorfů středního triasu měl jisté atypické proporce, měl nezvykle dlouhé cervikální obratle a tudíž delší krk, ale i ocas. Zároveň však měl i agilně stavěné a ladné nohy, které byly schopny rychlešího běhu či sprintu, se štíhlými prsty s menšími drápy. Nehodily se k rozsápání či poškrábání zmítající se kořisti, k tomuto způsobu obstarání potravy nenapodívá ani zbytek těla. Je proto pravděpodobné, že se yarasuchus živil hmyzem, menšími živočichy, mršinami a příležitostně i obojživelníky a rybami. Jeho zuby byly vroubkované, uspůsobené pro lepší porcování kořist. Podle studií pánevního pletence se dá usuzovat, že tento tvor uměl nakrátko chodit pouze po zadních končetinách.

Zařazení yarasucha bylo až do nejbližších týdnů velmi zavádějící. Původně byl považován za bazální formu prestosuchida, po kladistické analýze provedené roku 2010 Stephem Brusattem se však vědci přiklonili k názoru, že se jedná o poposauroida. Recentní výzkumy však toto zvíře zařazují do zcela nového taxonu Aphanosauria, kam byl zařazen po objevu 245 milionů let starého rodu Teleocrater z Tanzánie. Tato skupina je blízko předkům dinosaurů.


Zaslíbené naleziště

Yarasuchus je jedním ze dvou masožravců, kteří jsou dosud známí ze souvrství Yerrapalli, přesto se však pravděpodobně sám stával kořistí. Paleoekologické rozložení této lokality ukazuje, že hlavního predátora zde představoval dosud nepojmenovaný erytrosuchid, který pravděpodobně dosahoval délky okolo 3 m. Velkými suchozemskými býložravci zde byli Wadiasaurus, Rechnisaurus a Mesodapedon, kteří se většinou sdružovali do menších stád či skupin, dalšími živočichy zde byli suchozemští zástupci protorosauridů druhu Pamelaria dolichotrachela. Z oblasti vodních ploch tohoto souvrství známe rozšířeného dipnoana rodu Ceratodus a pravděpodobně paprskoploutvou rybu rodu Saurichthys, z obojživelníků pak máme k dispozici fosílie velkého stereospondyla.

Naleziště: Indie                                                           Prostředí: Ostrůvky lesů a oblasti plání s vodními plochami

Druh: Y. deccanensis                                                   Váha: okolo 50-100 kg

Strava: Hmyz, mršiny, drobná zvířata, ryby, obojživelníci Význam: "Yarský krokodýl" ?

Doba: stupeň Anisian až Carnian, před 240-235 mil. l.     Sok: Erytrosuchové

Délka: 2 m                                                                 Zařazení: Crurotarsi, Archosauria, Avemetatarsalia,

Popsán: Sen, 2005                                                     Aphanosauria

Výška: okolo 50-75 cm                                               Synonyma: Žádná