Ukázka zabíjení alosaurovými čelistmi. Zpevnil svůj krk, otevřel tlamu a po té začal sekat do kořisti lebkou.