Slovníček

 A

- Appalachia neboli počeštěle Apalačie - zaniklý kontinent tvořící dnešní východ Severní Ameriky, jeho existence se datuje od doby stupně cenomanu do počátku paleocénu

- Automorfismus - jedinčné znaky vyskutjící se pouze jedinného organismu

 B

- Beringův pevninský most - pevninský most mezi Asií a Severní Amerikou, vytvořen v důsledku poklesu hladiny světových oceánů díky nárůstu ledového příkrovu v obodobí pliocénu až nejsvrchnějšího pleistocénu (podle nekterých paleontologů se vyskytoval také zhruba před 80-66 miliony let v pozdní křídě)

- Baltica nebo počeštěle Baltika - pradávný kontinent, který byl tvořen dnešním severem evropského kontinentu v době svrchního proterozoika až spodního kambria

- Bipedita nebo bipední živočich - schopnost určitého organismu kráčet vzpřímeně bez pomoci předních končetin, rozšířena u skupiny Theropoda (až na vyjímky jako je čeleď Spinosauridae), některých primitivních zástupců skupiny Ornithischia a čeledi Hominidae

 C

-

 D

- Dentice - kost čelistní

- Dertivor - požírač rozkládajících se zbytků

- Dorsální - označení pro hřbetní

 E

- Etymologie - věda zabívající se původem slov

- Exoskelet - vnější kostra u členovců

 F

- Femur - kost stehenní

- Furcula - kost klíční

 G

- Gondwana - pradávný kontinent, který existoval mezi 488-145 miliony let, složený z Jižní Ameriky, Austrálie, Antarktida, Afriky a Indie

 H

- Herbivor - býložravý živočich

- Humerus - kost pažní

 I

- Iapetský oceán či zkráceně Iapetus - zaniklý oceán, který existoval na jižní polokouli před 600-400 miliony let

- Incertae sedis - nejasné evoluční postavení

- Intermaxilární zářez - zakřivení konce horní čelisti, které je patrné především u mnohých teropodních dinosaurů (Dilophosauridae, Sinosaurus, Spinosauridae) a také některých dnešních krokodýlů, většinou vylučuje příliš pevný stisk

- Ichnotaxon - rod známý pouze z nálezu fosilních stop

 J

- Juvenilní - věkově mladý

 K

- Kvadrupední - čtyřnohý živočich

- Kaudální - ocasní

- Kraniální - lebeční

 L

- Laurentika - pradávný kontinent, jež byl severní amerikou a grónskem před 659-290 miliony let

- Laurasie - dávný kontinent, který byl Evropou, Severní Amerikou a Asií před 350-200 mil. l.

- Laramidie - kontinent, který se vytvořil v pozdní křídě a tvořil ho západ Severní Ameriky a Aljaška

 M

- Maxilla - spodní čelist

 N

- Nomen nudum - (nahé jméno) jméno, který nepřísluší nebo není v daném taxonu aktuální

- Nomen dubium - (pochybné jméno) jméno, které nemůže existovat, protože typový exemplář neexistuje či nemůže být s jistotou přiřazen k žádné skupině

- Niobrara - velké vnitrozemské moře, které protínalo severní ameriku

 O

- Ootaxon - rod známý pouze z nálezu vajec

 P

- Premaxilla - horní čelist

- Postkraniální - mimolebeční

- Preokupované (jméno/název) - název již dříve obsazený

 R

- Radius - kost vřetenní

 S

- Smrtelná póza - pozice při níž dinosaurům vysychají vazy v páteři a utvoří se typické zkroucení

- Semikvadrupední - živočich, který může chodit po zadních i předních nohách

- Skapulakoid - lopatka

- Subadultní - věkově před dosažením hranice dospělosti

 T

- Tibia - kost holenní

 U

- Ulna - kost loketní

 V

-

 X

- Xenos - latinský význam pro "cizí"

 Z

-