Ve stopách geologie

 

Geologie je vědou, která se váže s paleontologií skoro po celou dobu její existence. Obě dvě se významně doplňují, jelikož paleontologie se zaměřuje na výzkum, chování a ekologii prehistorických obyvatel této planety, zatímco geologie zkoumá prostředí a horniny, ve kterých byly tyto organismy nalezeny (samozřejmně mimo jiných skutečností). To už ale většina z nás ví, přirozeně na to narážíme, když se zajímáme o to, kde byl třeba nějaký prehistorický živočich nalezen, nebo kdo byli jeho sousedé. A horniny, ve kterých byl nalezen nám mohou o jeho životě prozradit ještě víc.

Tato rubrika má za účel podrobně a srozumitelně představit čtenářům některá geologická souvrství a formace, které jsou známé výskytem fosilií prehistorických forem života. Nebude se vždy přitom jednat jen o neptačí dinosaury, ale i o jiné a zajímavé formy života. Postupně bude v každém příspěvku představeno jedno souvrství, kde ho budeme charakterizovat stářím, typem převažujících hornin nebo tím, kteří živočichové ho před miliony let obývali. Ovšem nepůjde o řazení jednotlivých geologických celků podle jejich stáří třeba chronologicky, tedy od nejstaršího k nejmladším nebo naopak, ale zaměříme se zde spíše na souvrství, kterých se dotýká posledními příspěvky nebo jinak.

Rubrika Ve stopách geologie má tedy čtenáře seznámit s některými oblastmi výskytu fosilií světového, ale i regionálního, významu a je tvořena hlavně pro ty, kteří chtějí určitým způsobem nahlédnout do ekosystémů prehistorických organismů. Přestože jsem s jejím vytvořením docela váhal, nakonec jsem se rozhodl pro její realizaci a také to souviselo s posledním rozpracovaným projektem týkajícím se prvohor. Doufám, že tedy tuto rubriku oceníte a zalíbí se vám.

Autor blogu,

Martin Kabát

Ve stopách geologie - Souvrství za souvrstvím

Drzewické souvrství - Souvrství Drzewica

21.08.2019 11:07
Jakožto v nové rubrice, souvrství Drzewica není od hranic našeho státu není nijak zvlášť vzdálené, protože leží poblíž městečka Szydłowiec v Mazovském vojvodství v Polsku. Jedná se o zhruba 183 milionů let staré souvrství s velmi bohatým fosilním záznamem, kde dodnes probíhají vykopávky, a kde...