Aragosaurus

19.01.2016 19:06

Skupina kamarasaurů je často označována za jurské "krátkolebé" sauropody, kteří měli výrazně diverzifikované zuby. Poslední zástupci této skupiny však přežívali i po dobu 15 milionů ve spodní křídě nejen v Severní Americe. Jeden z nich, Aragosaurus ("Aragonský ještěr"), žil před 125 miliony let v dnešním Španělsku, oblasti dnes zvané Aragonie. Byl to býložravý, čtyřnohý tvor, který se pohyboval po zalesněných oblastech, které byly posety množstvím říček a jezer. Dokázal chodit i po rozbahněnější půdě, kvůli širokým chodidlům. Ty mohla zároveň posloužit k odrazování nepřátel, jako byl například karcharodontosaurid Concavenator. Jeho tělo bylo stavěno k příjmu obrovského množství rostlinné hmoty, jelikož jeho váha se pohybovala kolem 28 tun.


Zbyteček

Jelikož je dnešní oblast Aragonie pokryta spíše lesy středomořského typu, je mnohem těžší dělat zde vykopávky. Proto holotypní materiál aragosaura sestává pouze z několika obratlů krku a ocasu, částečné lebky, kostí končetin a žeber. Ty popsala v roce 1987 skupina dr. Sanze. Na kamarasaura měl tento zástupce značně prodloužený krk a ocas, a také lebka byla značně delší.


První květ

Aragosaurus mohl být prvním saurpodem, který požíral kvetoucí rostliny. Totiž první kvetoucí rostlina Montsechia. Rostla hlavně u vody, ale pro tohoto sauropoda nebylo problém ji požírat v mělčích řekách. Svými kolínkovými zuby mohl však také strhávat jehličí z větví.

Naleziště: Španělsko, Aragonie                                           Prostředí: Lesy a záplavové oblasti                   

Druh: A. ischiaticus                                                           Váha: 28 tun                  

Strava: Jehličí, vodní rostliny                                              Význam: "Aragonské ještěr" podle oblasti v místě nálezu

Doba: stupeň Hauterivian až Barremian, před 130-120 mil. l. Sok: Teropodi

Délka: 18 m                                                                     Zařazení: Sauropoda, Camarasauromorpha,

Popsán: Sanz et. al., 1987                                                 Laurasiformes

Výška: 5,5 m                                                                    Synonyma: Žádná