Atopodentatus

31.01.2017 20:50


Když se objevili na počátku triasu první sauropterygiani, objevilo se mnoho bizardních a zajímavých forem. Jedním z nejpodivnějších druhohorních plazů, a plazů celkově, je čínská forma unikátního sauropterygiana, který nese jméno Atopodentatus unicus. Toto úžasné zvíře se pohybovalo před 247 až 242 miliony let na území dnešní Číny, když byla oblast Yunnanu ještě pod vodou. Paleoekologie tohoto živočicha je celkově podobná pliocénnímu mořskému lenochodu rodu Thalasocnus nebo nádherným galapážským leguánům, živil se hlavně řasami a také měkkýši, které hledal při sargasovém dně mořských lagun. Hlavním potravním konkurentem tohoto plaza byl známý Placodus, jeho potravou se ale častěji stávali korýši, pro které měl lépe uspůsobeny čelisti se zuby. Atopodentatus sám o sobě měl zuby drobnější, opravdu se hodily k pojídání řas, které prakticky "luxoval" z mořského dna pomocí jeho zvláštních čelistí, které se podobaly čelistem afrického nigersaura. Původní předpoklady (založené na prvnotním erodovaném nálezu poničené lebky) hovořily o filtrování vody a planktonu při plážích a lagunách, ty se však nepotvrdily, nemáme dosud žádný lepší důkaz o zubech v jeho čelistech, které by vykonávaly podobnou funkci.  Kromě toho, jeho malé zuby nebyly pouze vpředu, ale po celé hraně tlamy. Atopodentatus vypadal jako kříženec nigersaura a notosaura, žil na ostruvcích a kamenitých i písčitých plážích.

V době, kdy atopodentatus obýval mělká šelfová moře, byla Čína rozdělena na severní a jižní část. Obě dvě pevninské desky v tu dobu obepínaly rozsáhlé moře Tethys, které dovolovalo migrovat několika skupinám živočichů.


Kabinet kuriozit

Jméno Atopodentatus unicus není vytvořeno náhodou, tomuto zvířeti padne jako ulité. V překladu znamená "unikátní atypická čelist". Vztahuje se k podivnému tvaru jeho čelistí, které měly tvar hlavice vysavače. Původně však byla představa o vzhledu atopodentata jiná. Při popisu Longem Chengem roku 2014 si Cheng myslel, že dentice a maxila (kosti čelistí), které jsou do strany vybočené, byly na čumáku a vypadaly jako motyka. Původně se tedy měl atopodentatus živit měkkýši a filtrací, jeho čelisti měly rozrývat písčité dno. Původní holotyp nalezený u vesnice Daaozi v Yunnanu byla poškozená lebka, neobsahovala správnou polohu kostí. Proto Cheng přisoudil kosti postranní čumáku, který tak získal dojem rozdvojeného hrotu. Nová skutečnost vyplula na povrch až před půl rokem, když byly nalezeny dvě nové lebky s neporušenými čelistmi, které změnily náš pohled na pozici v ekosystému a stravování tohoto zvířete. Vědci tedy názor přehodnotili, přiklonili se k názoru, že se jedná o plaza obývajícího pláže a ostrůvky, který se živil řasami.


Výše zmínění leguáni galapážští vedou podobný způsob života jako atopodentatus, ale v křídě existoval ještě jeden plaz, který vypadal i podobně jako oni, s atopodentatem sdílel pouze druh potravy. Křídový Ankylosphenodon je tak druhým býložravým vodním plazem z druhohor.


Mořské sekačky

Je pravděpodobné, že tento živočich obýval pláže v menších skupinách, možná na způsob harému. Jeden velký samec tak nejspíš měl pod sebou skupinu samic, které zároveň pečovaly o vejce a mláďata. Na lov se ale pravděpodobně vydávali všichni společně, museli si chránit svá stálá teritoria na okrajích moře, kde byly početné povlaky řas. Naopak pro kráčení na zemi mu sloužily silné nohy s plovacími blánami.

Atopodentatus "v akci".

Naleziště: Čína                                                        Prostředí: Šelfová moře a laguny

Druh: A. unicus                                                        Váha: kolem 150 kg

Strava: Řasy a někdy měkkýši                                    Význam: "Atypická čelist" podle utváření čelisti

Doba: stupeň Ladinian až Anisian, před 247-242 mil. l. Sok: Pistosauridi a notosauři

Délka: 3 m                                                              Zařazení: Reptilia, Archosaurimorpha, Pantestudines,

Popsán: Cheng et. al., 2014                                     Sauropterygia

Výška: 0,75 m                                                       Synonyma: Žádná