Chameleo carolinquarti

28.05.2016 08:46


Kdybych neměl doma chameleona jemenského, možná, že byych se o původ jeho předchůdců nezajímal. Bral bych to asi jako spíše spestření a zajímavost o životě v kenozoiku. Je také neméně zajímavé, že se můj domácí mazlíček vrátil do své domoviny. Právě v ČR se objevili vůbec první chameleoni. Stalo se to na konci období oligocénu asi před 26 miliony let, potom první předkové chameleonů pochází dokonce z paleocénské Číny. Pokud tedy není Anqinosaurus pravým chameleonem, tak je Chameleo carolinquarti držitelem hned dvou rekordů. Tento živočich se pohyboval ve větvích hnědouhelných pralesů dnešního Mostecka. Pravděpodobně dokázal měnit barvu stejně jako dnešní druhy a jeho aktivita se soustředila hlavně na období poledne. Lovil hmyz a brouky, potravu, která byla ve větvích běžně dostupná. Jedinné nebezpečí mu představovali hadi a draví ptáci, ale další nebezpečí mu nehrozilo.

Kromě toho, že se nejspíš jedná o nejstaršího známého chameleona, je ještě vůbec nejstarším zástupcem rodu Chameleo.

Naleziště: Česká republika                  Prostředí: Subtropické lesy

Poddruh: Žádný                                Váha: 150 g

Strava: Hmyz                                    Význam: "Chameleon z lomu Karolína" podle oblasti nálezu

Doba: stupeň Chattian, před 26 mil. l. Sok: Hadi a ptáci

Délka: 15 cm                                    Zařazení: Squamata, Acrodonta, Chameleonidae

Popsán: Moody a Rocek, 1980            Chameleo

Výška: 5 cm                                      Synonyma: Žádná