Fosterovenator

06.09.2016 15:49

Mezi laickou veřejností i vědci není známo mnoho pojmenovaných a popsaných ceratosauridů. Nejznámější je jistě Ceratosaurus z pozdní jury Severní Ameriky, Portugalska a patrně také východní Afriky. Další známý je Genyodectes z argentinské rané křídy. Diskutabilní jsou i exempláře z Madagaskaru (střední jura), Švýcarska (pozdní jura) a Uruguaye (raná křída). V posledních letech je recentně popsaný Fosterovenator churei ("Churův a Fosterův lovec"), vzhledově podobný ceratosaurovi, který v době pozdní jury obýval lokalitu Como Bluff ve Wyomingu. Dnes je součástí slavného souvrství Morrison, v době před 150 miliony let však šlo o semiaridní oblast s mnohými lesy a menšími říčkami obývanou rozličnými druhy neptačích dinosaurů a dalších zvířat. Soupeřil zde o potravu se svým příbuzným ceratosaurem, který však byl mnohdy delší a mohutnější stavby těla. Fosterovenator se tak živil spíše menšími dinosaury, plazy, obojživelníky nebo odklízel mršiny. Celková tělesná stavba fosterovenatora sestávala hlavně z velké rohaté hlavy. V ní byly uloženy velké oči, které měly částečné binokulární vidění. Svou kořist zabíjel hlavně velkými zuby, které byly, podobně jako u jiných zástupců čeledi, k poměru k lebce nebývale velké. Lebka byla také "ozdobena" růžky nad očima a na konci čenichu. Ilustrace nahoře je pobobizna ceratosaura, ale jak jsem řekl, vypadal velmi podobně a lepší podobu jsem vlastně ani nenašel.

Fosilní holotyp s katalogovým číslem YMP VP 058267A byl nalezen v Como Bluff ve Wyomingu geologem ve službách O. C. Marshe Arthurem Lakesem už roku 1879, zkoumán byl však teprve až k roku 2014. Sestává z částečné kosti holenní a kostí kotníku. Další částí je nalezený paratyp sestávající z kosti lýtkové, která patří pravděpodobně většímu exempláři. Vše pochází z pravé zadní nohy. Rodové jméno bylo vytvořeno jako pocta americkému paleontologovi Johnu Fosterovi, druhové jméno Danielu Churemu.

Nové fylogenetické analýzy, provedené na fosilním holotypu, ukazují velkou proporční podobnost s kostmi jeho vzdáleného afrického příbuzného rodu Elaphrosaurus. Podle těchto výsledků se pak původní rozměry živočicha značně snižují, z původních sedmi metrů na zhruba tři až pět metrů.

Naleziště: Wyoming                                                          Prostředí: Lesostepi a oblasti u napajedel

Druh: F. churei                                                                 Váha: kolem 450 kg

Strava: Mršiny, ornitopodi, pterosauři                                  Význam: "Fosterův lovec" podle lovu poctě Johnu Fosterovi

Doba: stupeň Kimmerigian až Tithonian, před 155-147 mil. l. Sok: Větší teropodi, stegosauři

Délka: kolem 3-5 m                                                          Zařazení: Theropoda, Averostra, Ceratosauria,

Popsán: Dalman, 2014                                                     Neoceratosauria, Ceratosauridae

Výška: kolem 1,5 m                                                         Synonyma: Žádná