Kerberosaurus

26.12.2015 18:09

Diverzita hadrsauridních ornitopodů stoupala, když postupovaly smíšené lesy v křídě. Na konci tohoto období dosáhli největšího rozmachu a dosahovali zároveň i největších velikostí. Významné nálezy byly učiněny i ve východním Rusku a pochází většinou z nejsvrchnější křídy. Mezi ně patří i Kerberosaurus manakini ("Kerberský ještěr"), který se hodně podobal jiným rodům, třeba jako je Edmontosaurus či Shantungosaurus. Patří však do skupiny Saurolopini, a tak to byli jen jeho vzdálení příbuzní. Byl také menší, celková délka byla z fragmentů lebky odhadnuta na 7,5 m. V amurské oblasti na konci křídy před 66 miliony let představoval semikvadrupedního býložravce.


Amurská historie

V roce 1984 v tehdejším Sovětském svazu pracovali na vykopávkách paleontologové Yuri Bolotsky a Sergei Kurzanov ve jménu Institutu ACRI (Amur Complex Research Institut) poblíž města Blagoveschensk. Tehdy tam první jmenovaný objevil velké množství fosílií zatím neznámého rodu lambeosaurina (v roce 1991 pojmenovaného jako Amurosaurus) a teropodů, želv, krokodýů a nodosaurů. Mezi těmito úlomky byly i craniální části dalšího nového hadrosaura. Rotroušené části lebky mu přinesly jméno, protože to vypadalo jako několik roztroušených lebek vedle sebe.


Jedinečný

I když byla nalezena zatím pouze lebka (holotyp AENM 139), je na ní jeden zajímavý znak. Je jím jedinečná mozkovna, která byla na poměry tohoto živočicha /poměrně velká. Byla tehdy ohraničena nosními kostmi a kostí čelní. Podle tohoto palentologové mohli určit celkový vzhled lebky a jeho nejbližší příbuzné.


Teplý sever Ruska

Když po popisu Bolotskym a Godefroitem v roce 2004, přesně 20 let po jeho objevu, byl proveden i rozbor jeho protředí a zjistilo se, že zde panovalo teplé podnebí. Zároveň však jeho nálezem byla podpořena i teorie o tom, že dříve byla Severní Amerika a Asie spojeny Beringovým mostem, protože jeho předkové museli tento most přejít, než se před 69 miliony let rozpadl.


Naleziště: Východní Rusko                          Prostředí: Jehličnaté a míšené lesy

Druh: K. manakini                                     Váha: 3 t

Strava: Listy, rostlinná hmota, plody           Význam: "Kerberský ještěr" podle prvotního stavu fosílií 

Doba: stupeň Maastrichtian, před 66 mil. l.  Sok: Tyrannosauridi

Délka: 7,5 m                                            Zařazení: Dinosauria, Ornitopoda, Hadrosauridae,

Popsán: Bolotsky a Godefoit, 2004             Saurolophini

Výška: 2,5 m                                           Synonyma: Žádná