Ohmdenosaurus

24.11.2018 13:09


Kromě obrovských sauropodů, jako je Argentinosaurus nebo Patagotitan, lze v této skupině největších suchozemských zvířat a i nejdelších dosud známých obratlovců najít i daleko menší příbuzné, kteří drží opačný rekord. Ohmdenosaurus ("ještěr z Ohmdenu") je pak nejspíš nejmenším známým sauropodním dinosaurem, respektive zástupcem skupiny Sauropoda, jelikož jejich evoluční předchůdci dosahovali ještě o něco menších velikostí. Možná to je slyšet přímo v názvu, tento dinosaurus pochází z Německa, konkrétně ze spolkové republiky Bádensko-Württenbersko, kde byly jeho fosilní zbytky v podobě kostí končetin nalezeny u města Ohmden. Před asi 175 miliony let se zde rozkládal ostrov v moři Tethys, tento sauropod zde žil v lesnatých porostech jehličnanů a nahosemenných rostlin jako cykasů, které tvořily hlavní složku jeho potravy. Vedle něj se zde rozvíjel ekosystém tvořený ještě dvěma druhy ptakoještěrů, velkými masožravými ichtyosaury a také jedním druhem rhomaleosaurida (Meyerasaurus victor). Výzkumy by zde mohly pokračovat, nicméně důl, ze kterého většina fosílií pocházela, je dnes zavřený a znemožňuje zde paleontologický průzkum. Z dosud známých pozůstatků vyplývá, že byl dlouhý jen okolo 3 až 4 metrů a vážil zhruba čtvrt až půl tuny, jeho malé rozměry pravděpodobně zapříčinil efekt ostrovního nanismu, kdy na ostrově nebylo dost potravy pro uživení větších sauropodů, a musel proto zmenšit své tělesné rozměry. Přesto se však podobal svým příbuzným, sloupovité končetiny mu podpíraly velké objemné tělo, nejspíš měl kratší krk než ostatní sauropodi a naopak delší ocas. Kosti kotníku ukazují schopnost vzpřímené chůze, pohyboval se po lesní půdě, byly obklopeny chrupavkou a tvořily pevná chodidla. Na kostech končetin můžeme vidět i místo, které je považováno jako místo pro uchycení svalových úponů.

Vědci se domívají, že dosud jediný známý Ohmdenosaurus zemřel dvakrát. Poprvé jeho tělo padlo nejspíš na mořském pobřeží nebo u řeky, tyto vlivy ho donesly někam na otevřené moře, kde kleslo ke dnu a stačily ho překrýt sedimenty dříve, než se k němu dostaly dravci. Pak bylo znovu odkryto, některé části se ztratily, a následně ho znovu překryl sediment ale ještě s ním i několik měkkýšů rodu Coelodiscus. Takto se uchoval na dalších 175 milionů let.

V roce 1990 byl tento sauropod zařazen do čeledi primitivních sauropodů Vulcanodontidae, tehdy hojně užívané jako odpadkový taxon pro primitivní sauropody z celého světa. Ačkoliv k tomu nevedlo příliš mnoho dalších poznatků, toto zařazení se dnes relativně uznává a Ohmdenosaurus je do této čeledi řazen.


Zvláštní fosílie

Původně byla kost tohoto sauropoda vystavena v muzeu Hauff v Holzmadenu jako fosílie nějakého nespecifikovaného plesiosaura, možná se vědci domívají, že patřila právě onomu výše zmíněnému druhu. Jednou se ale k jejímu prosklenému víku dostal německý paleontolog Rupert Wild, který okamžitě poznal, že jde o kost dinosaura, nikoliv mořského plaza. Ačkoliv měl všechny podklady k určení nového druhu, problémem byl ale její přesný původ, v muzeu totiž nebyly žádné podklady k tomuto nálezu a Wild si proto musel vystačit pouze s kostmi končetin a horninou kolem nich. Roku 1978 stanovil nový rod Ohmdenosaurus liassicus, protože díky dobrému stavu horniny a právě zmíněným plžům se podařilo zjistit, že nejspíš pochází z jednoho zavřeného dolu u města Ohmden a její stáří se proto pohybovalo okolo 175 milionů let, stupeň Toarcian, který je řazen do doby evropského stratigrafického celku Lias (odtud druhové jméno).

Naleziště: okolí města Ohmden, Německo Prostředí: ostrovy s lesními porosty

Druh: O. liassicus                                   Váha: asi 250-500 kg

Strava: Nižší vegetace                            Význam: "ještěr z Ohmdenu" podle místa nálezu

Doba: stupeň Toarcian, před 175 mil. l.   Sok: Pravděpodobně teropodi (dosud neobjevení)

Délka: 3-4 m                                         Zařazení: Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha,

Popsán: Wild, 1978                                Sauropoda, Graviasauria, Vulcanodontidae (?)

Výška: asi 1,8 m                                    Synonyma: Žádná

Zdroj obrázku: https://www.deviantart.com/hyrotrioskjan/art/Ohmdenosaurus-395631740 - částečně upraven autorem