Předci říčních delfínů žili i v Panamě

05.09.2015 17:10

Pokud znáte některé druhy delfínovců z bažinných řek Amazonie či Indie, musíte se ptát, kde byly položeny základy pro tyto "říční delfíny". Odpověď je možná překvapivá, první tito savci nežili ani v řekách, nýbrž v mělkých mořích. Nejstarším je nejspíš nově objevený druh z Panamy. Jeho stáří se pohybuje kolem 6,1 mil. let.

Fosílie nového druhu Isthminia panamensis byly nalezeny na pobřeží Karibského moře v krásném kraji Piña. Nález sestává z poloviny lebky, dolní čelisti s řadou kónických zubů a dvěmi kostmi z ploutve. Fragmenty pařily živočichovi, jehož délka se pohybovala kolem 2,7 m. Spoluautor tohoto taxonu je dr. Nicholas Pyenson ze Smithsonianského Muzea Přírodní Historie.

"Jméno toho delfína se zkládá ze slov Isthm-, což odkazuje na Panamskou šíji a zásadní tvoření šíje a utváření panamerické fauny. Naopak ženský epitet -inia odkazuje na dnešní říční delfíny," napsal dr. Pyenson a jeho kolegové do magazínu PeerJ.

"Podle našich studií se jedná o mořskou fosílii, takže je pravděpodobné, že první říční delfíni žili jako dnešní oceánské typy," dodal.

Rozpoznání, že jde o říčního delfína se nahází v dlouhém rostru. Mají ho kvůli lepší orientaci. Fylogeneze odhalila, že je nejblíže příbuzný amazonskému delfínovci. Fosilní pozůstatky z celého světa nám ukázaly, že říční delfíni byly rozšířeni po celém světě, ovšem otázka zatím zůstává, proč se delfíni přemístili z moře do řek ?

"Isthminia panamensis je dnes nejblížší příbuzný delfínovce říčního. Říční delfíni jsou úplným opakem dnešních kytovců, tedy velryb a delfínů, jelikož se vrátili do sladkých vod," řekl dr. Aaron O'Dea ze Smithsonianského Institutu Tropických Objevů.

"Fosílie vypovídají několik věcí, mezi nimi i to, jaké bylo rozpoložení moří a světadílů v této době," krátce dodal.