Prodinoceras

27.08.2017 17:20

Uintateria byla velkými rohatými býložravci pozdního paleocénu až středního eocénu s dlouhými špičáky, silnými chodidly a tělem podobným nosorožci. Ti první z doby pozdního paleocénu se však těm eocéním téměř nepodobali. Prodinoceras byl prvním uintateridem a pocházel z bažinných lesů a nížin Mongolska a Číny, kde se dnes nachází nehostinná poušť Gobi. Tehdy to však byla bujná niva protkaná potůčky a jezírky, které pro něj byly ideálním prostředím. Byl oproti jiným příbuzným poměrně malým druhem, dosahoval délky 2,9 m, jelikož například Eobasileus z amerického středozápadu dosahoval velikosti slona. Oproti většině svých příbuzných neměl také charakteristické rohy, jeho špičáky však již byly značně patrné. Vzhledem k jeho sudovitému tělu a krátkým končetinám zakončenými kopytovitými drápy, což byly ne příliš dobré adaptace pro svižný životní styl, tak byly jeho jedinnou zbraní proti velkým druhům kreodontů (jako byl v této oblasti Sarkastodon) nebo některým masožravým kopytníkům (mesonychid Pachyaena nemegetica či blízký příbuzný entelodotnidů a velryb Andrewsarchus). Prodinoceras měl svůj menší protějšek i v severní americe a tím byl Probathyopsis, jedná se tak o jeho sesterský taxon. V biotopech bažin a mělkých jezer tak zastával podobnou úlohu jako prasata. Živil se kořínky, rákosem či vodními rostlinami, je také možné, že se živil i mršinami či rybami.

 Tento rod byl původně popsán trojicí amerických paleontologů, kteří dovezli ve 20. letech minulého století jeho fosílie z Mongolska. Kvůli nástupu komunismu v 50. letech ve východní asii však ztratili výzkumnící přistup k dalším fosilním exemplářům, proto postupně získaly i nová jména, dnes synonyma. Převážnou část (čtyři z šesti) popsal činský paleontolog Tong, konkrétně rody Jiaoluotherium, Houyanotherium, Phenaceras Ganatherium, rod Pyrodon pak paleontolog Zhai a Mongolotherium paleontolog Flerov.

Naleziště: Mongolosko a Čína Prostředí: Bažinaté vodní toky, říční delty, jezera

Druh: P. martyr (typ.), P. mongolotherium, P. xingjiangensis Váha: zhruba 200-350 kg

Strava: Vodní rostliny, trávy a plody Význam: "Před hrozivými rohy" kvůli absenci rohů

Doba: stupeň Selandian až Thanetian, před 59-56 mil. l. Sok: Mesonychidi, kreodonti

Délka: 2,9 m Zařazení: Ferungulata, Ungulata, Mesaxonia (?),

Popsán: Matthew, Granger a Simpson, 1929 Dinocerata, Uintatheriidae

Výška: okolo metru Synonyma: viz výše

Původní vydání: 12.09.2015 15:04