Shenzhousaurus

21.01.2016 14:57

Dnes veřejnost v médiích zná hlavně "klasické" ornithomimosaury, typu rodů Struthiomimus, Dromiceiomimus, Qiupalong nebo Beishanlong. Dříve ve spodní křídě však existovaly i rody, které se více podobaly dromaeosaurům, jejich vývojově pokročilým příbuzným. V Číně objevený Shenzhousaurus byl jedním z takových netypických ornitomimosaurů, který měl ještě lebku stále podobnou například kompsognátovi. Jeho nohy však už byly adaptačně dobře připraveny na rychlý běh. Žil však spíš v lesích, které pokrývaly dnešní provincii Liaoning před 125 miliony let. V té době procházela tato oblast rozsáhlým poklesem teploty, a tak zde bylo podobné klima, jako na našem území. Měl tedy nejspíš tělesné opeření i když u jeho fosílií nebylo nalezeno. Samotné fosílie byly nalezeny v tzv. "smrtelné póze" a obsahovaly většinu kostí. Samotná lebka je pak asi 18,5 cm velká.

Podle týmu paleontologů, kteří ho v roce 2003 popsali, je velmi blízký příbuzný rodů Harpymimus a Pelecanimimus. Mezi těmito rody je na vývojové střední příčce a byl bazálnější než první jmenovaný. Zároveň byly v břišní dutině v holotypu NGMC 97-4-002 byly také nalezeny malé kamínky. Někteří vědci je považují za gastrolity, jiní to vyvrací. 

Naleziště: Čína                                 Prostředí: Lesy mírného pásu                                                      

Druh: S. orientalis                            Váha: přibližně 45 kg                                                     

Strava: Ještěrky, ptáci                      Význam:"Ještěr ze Shenzhou" podle oblasti                                                         

Doba: stupeň Aptian, před 125 mil. l. Sok: Tyranosauroidi                                          

Délka: 1,75-2,95 m                          Zařazení: Theropoda, Averostra, Maniraptora,                                                                    

Popsán: Ji et. al., 2003                     Ornithomimosauria                                                          

Výška: 1,1 m                                   Synonyma: Žádná