Sphingopus

13.05.2016 13:54


Dinosaurus či nedinosaurus ? U tohoto malého plaza z hornatých oblastí Polska a Francie jsme si stále nejsme jisti. Některé jiné nálezy nerozpoznáme i podle kostí, natožpak podle stop. Hovoří zde pro i proti. Stáří těchto stop (249 milionů let) poukazuje spíše na původ předka dinosaurů než samotného dinosaura, zároveň na stopách jsou patrné čyři prsty místo obvyklých třech. První dinosauři pravděpodobně patřili k tříprstým masožravcům. Nicméně, není prokázno, že adaptace dinosaury nedohnala až později k chůzi po třech prstech. A podle současných paleontologů světových kapacit žili hlouběji v triasu. Například náš skvělý paleontolog Vladimír Socha se domívá, že již první předci dinosaurů žili na samém začátku triasu. Tento druh navíc žil ve velkém časovém rozpětí 21 mil. let. Je to asi 50 na 50. Může a nemusí to být dinosaurus...

Nejspíš se jednalo o hmyzožravce do 0,5 m s ostrými zuby. Běhal i po čtyřech končetinách, ale musel se vyhýbat dalším nebezpečnějším tvorům.

Je velmi zajímavé, ač známe toto zvíře 50 let, nebyl vyřčen verdikt nad tím z jaké supiny pochází.

Naleziště: Polsko, Francie                                             Prostředí: Vlhké lesy

Druh: S. ferox                                                             Váha: 1-2 kg

Strava: Hmyz, menší tvorové                                        Význam: "Jestřábí stopa" ?

Doba: stupeň Olenekian až Carnian, před 249-228 mil. l. Sok: Rauisuchiani

Délka: 35-50 cm                                                         Zařazení: Reptilipedia, Theropodipedia,

Popsán: Demathieu, 1966                                            Parachirotheridae

Výška: 20 cm                                                             Synonyma: Žádná