Velafrons

11.07.2017 14:12


Velice slibným místem pro objevování nových druhů dinosaurů je území dnešního Mexika. Tato místy vyprahlá země nám v posledních desetiletích přinesla nejedno překvapení v podání zajímavých forem téměř všech velkých dinosauřích skupin. Jedním z nejslavnějších dnešních mexických rodů je Velafrons ("Mající hřeben na vrchu lebky"), hadrosauridní ornitopod z období pozdního kampánu. Toto zvíře dlouhé okolo 6-10 m (některé odhady však říkají podstatně více) se pohybovalo v menších stádech na území státu Coahulia poblíž Rincon Colorado v době před 72 miliony let. Tělesnou stavbou přípomínal nejvíce svého severoamerického příbuzného rodu Corythosaurus, hlavním poznávacím znakem mu byl jeho lebeční hřebínek, který byl pravděpodobně propojen s nosem a umožňoval velafronsovi vydávat vysokofrekvenční zvuky, kterými se dorozumívali ve stádě. Stáda pravděpodobně vedl jeden vzrostlý samec a jeho družka. Byl (ostatně jako všichni jeho příbuzní) býložravcem, který trávil hodně času v lesích a při březích řek, kde spásal měkčí vegetaci, kterou zpracovaly jeho zubní baterie. Proti predátroům, které podle nalezených fragmentů tvořili hlavně dromeosauridi a tyranosauridi (možná dokonce i samotný T. rex), neměl prakticky jinou ochranu než rychlý útěk a také zasazení ran silnými ocasy a předními končetinami.

O plně dorostlé kostře velafronse toho zatím moc nevíme, jelikož známe pouze relativně kompletní lebku a fragmentální kostru mladého jedince, holotyp označený jako CPC-59 byl však nalezen již roku 2002.


Přerostlá kachna

Když byl zmíněný holotyp roku 2002 nalezen, začaly spekulace jakému tvoru patřila. Bylo zjištěno, že patří mladému jedinci lambeosaurinního hadrosaurida, a když byla později porovnána jeho čelist s čelistmi dalších příbuzných (jmenovitě Corythosaurus a Hypacrosaurus), tak byla mimořádně velká, větší než jiné čelisti jeho příbuzných ve stejné růstové kategorie. Když byl následně roku 2007 popsán Terrym Gatesem, tak se začalo na diskuzních fórech spekulovat o jeho velikosti za dospělosti. Ty nejsmělejší a nejvyšší odhady hovořily o délce 30 m a váze 25 tun, ty však byly rázem odmítnuty, ale stále se hovořilo o délce okolo 20 m.

Známá část kostry mladého jedince v porovnání s běžným cyklistou.

Paleontologové však sami přiznávají, že jeho rozměry byly vskutku kolosální, ale zarážejícím znakem pro ně bylo, že jeho hřeben byl v poměru k lebce v dospělosti poměrně malý. Tento znak nesdílí s žádným jiným hadrosauridem a zněmožňuje to tak určení konečné velikosti. Patří však určitě k těm největším hadrosauridům ameriky, rozměry udávané vědci mají horní hranici okolo 15 m.

Naleziště: Stát Coahulia, Mexiko                  Prostředí: Pobřežní lesy

Druh: V. coahuilensis                                 Váha: 4-16 t

Strava: Listy, plody, měkčí rostliny               Význam: "Ten mající hřeben na čele" podle hřebenu

Doba: stupeň Campanian, před 73-72 mil. l. Sok: Teropodi, krokodýli

Délka: v rozmezí 6-14 m                            Zařazení: Dinosauria, Ornithopoda, Hadrosauroidea,

Popsán: Gates et. al., 2007                        Hadrosauridae, Lambeosaurinae, Lambeosaurini

Výška: 4-4,5 m                                        Synonyma: Žádná