Jak to opravdu probíhalo se stejnou faunou v Asii a Americe?

14.06.2015 20:29

...Aneb výměna fauny zde nebyla tak častá

Původně se vědci domívali, že mezi americkým a asijským subkontinentem docházelo k častým výměnám fauny. Vycházeli z předpokladu, že se na obou místech nacházeli příbuzní či stejní živočichové a tak byli vědci dostatečně předsvědčení. Jedním z údajných důkazů byl např. Tyrannosaurus a Tarbosaurus. Tito dravci si byli natolik podobní, že je považovali za stejný rod. V nedávné době byla ale tato teorie vyvrácena.

Rozpoložení kontinentů před asi 90 miliony let.

Ačkoli vznikli tyranosauridi, ceratopsidi a snad i oviraptorosauři a hadrosauři v Asii, dostali se přes pevninský most pravděpodobně jen jednou do Severní Ameriky. Nový výzkum by poukazoval na to, že to bylo v době před asi 95-90 miliony let v rané pozdní křídě.

Až na severoamerickém subkontinentu se tito většinou menší neptačí dinosauři vyvíjeli ve větší druhy (s vyjímkou oviraptorosaurů a některých tyranosauridů, jež se jejich největší zástupci vyvinuli v Asii). Po zmizení pevninského mostu se fauna vyvíjela na obou světadílech odděleně.

Most se ale vytvořil patrně ještě jednou. Někteří asijští zástupci výše zmíněných čeledí se totiž museli dostat do Asie ze Severní Ameriky, odkud známe jejich nejbližší evoluční příbuzné. Příkaldem je Sinoceratops zhuchengensis, centrosaurinní (větev ceratopsidů, jež se podle dostupných nálezů objevila v Americe) ceratopsid a jediný velký ceratopsid z celé Asie. Dalším podobným příkladem je známý hadrosaurid Saurolophus. Jeho 2 druhy žily v Mongolsku a Kanadě.