Jak to opravdu probíhalo se stejnou faunou v Asii a Americe ?

14.06.2015 20:29

...Aneb výměna fauny zde nebyla tak častá

 

Původně se vědci domívali, že mezi americkým a asijským subkontinentem docházelo k častým výměnám fauny. Vycházeli z předpokladu, že se na obou místech nacházeli příbuzní či stejní živočichové a tak byli vědci dostatečně předsvědčení. Jedním z údajných důkazů byl např. Tyrannosaurus a Tarbosaurus. Tito dravci si byli natolik podobní, že je považovali za stejný rod. V nedávné době byla ale tato teorie vyvrácena.

Rozpoložení kontinentů před asi 90 miliony let.

Ačkoli vznikli tyranosauridi, ceratopsidi a snad i oviraptorosauři a hadrosauři v asii, dostali se přes pevninský most pravděpodobně jen jednou do Severní Ameriky. Mohlo to být asi před 95 miliony let. Až tam se tito vetšina vyvíjela ve větší druhy (s vyjímkou oviraptorů a některých tyranosauridů, jež se jejich největší zástupci vyvinuli v asii). Po zmizení mostu se fauna vyvíjela na obou světadílech odděleně. Most  se ale vytvořil patrně ještě jednou. Někteří asijští zástupci se totiž museli dostat do asie ze severní ameriky. Příkaldem je např. Sinoceratops, centrosaurinní (větev ceratopsidů jež se objevila jen v americe) dinosaur a jedinný velký ceratopsid z asie. Dalším je známý Saurolophus. Jeho 2 druhy žily v Mongolsku a Kanadě.