Onchopristis

21.02.2016 14:14

Svět byl plný prapodivných tvorů už od počátků věků, když se v mořích objevovali první mnohobuněční živočichové. Jedni z nich jsou i jedny z nejpodivnějších ryb a sice pilouni. Jeden vůbec největších pilounů byl Onchopristis numidus, který byl popsaný těsně před koncem první světové války podle kosterních elementů, které byly posbírány Stromerem při jeho výpravě do Egypta, kdy také popsal spinosaura, ale i už dříve, kdy byly pojmenovány jako nový druh rodu Gigantichthys. U tohoto pilouna bylo nápadné jeho velké rostrum (část čenichu s hroty), které v extrémech dosahovalo délky 2,5 m a tedy čtvrtinu celkové délky těla. Hlavní poháněcí sílou jeho tunového těla byl silný ocas. Jelikož se jedná o parybu, je zde případ sexuálního dimorfismu, který se projevuje výraznou velikostí samice a menší velikostí samce. Tyto ryby byly dravci a k vystopování kořisti jim pomáhaly elektrosenzory na čenichu. Plavaly v koloniích, které mohly čítat i kolem 250 jedinců.

Druh O. numidus však nebyl popsán Stromerem, jak už bylo naznačeno. Původně ho popsal dr. Emile Haug v roce 1905 jako druh Gigantychthys numidus podle kostí z Alžírska. Až v roce 1917 byl popsán rod Onchopristis. Prakticky se ale nepřestalo spekulovat o druzích a poddruzích, jelikož k druhému druhu O. dunklei byly ještě přiřazeny poddruhy O. d. praecursor a O. d. dunklei. Ty však postupem času nebyly uznány. Později však byly nalezeny pozůstatky i v Nigeru, Libyi a Maroku.


To známe z filmu

Onchopristis má velmi úzkou spojitost i s obřím druhem Spinosaurus aegyptiacus, kterého popsal Stromer v roce 1915. Když byla v roce 1975 nalezena v Maroku ona čelist, která byla posléze prodána do soukromého vlastnictví, byl v ní nalezen jistý osten, který byl nakonec určen jako osten z rostra onchoprista. Tím se potvrdila doměnka, že se živil rybami. Jako kořist spinosaura byl i demonstrován v dokumentu Planeta Dinosaurů. Zde však také migroval proti proudu řek za účelem rozmnožování, podobně jako lososi.

Naleziště: Nový Zéland, Afrika (nahoře), USA, Peru     Prostředí: Mělká moře, řeky                                                       

Druh: O. numidus, O. dunklei                                        Váha: 750 kg-1,1 t                                                           

Strava: Menší ryby, korýši                                             Význam: "Hákový piloun" podle zubů na rostru                      

Doba: stupeň Albian až Maastrichtian, před 112-66 mil. l. Sok: Krokodýlové, spinosauři

Délka: 8-10 m                                                              Zařazení: Chondrichthyes, Pristiformes, Pristoidea,

Popsán: Stromer, 1917                                                  Sclerorhynchidae

Výška: 50 cm                                                               Synonyma: Gigantichthys numidus, Platyspondylus